St. Lucas 1885-1908


De kunstenaarsvereniging St. Lucas wordt vrijwel altijd genoemd in verband met haar ontstaansperiode 1880-1884, of in verband met de periode 1908-1912, toen Mondriaan, Van Dongen, Sluijters en Gestel er hun opzienbarende werk exposeerden.
Door het ontbreken van documentatie zijn de tussenliggende jaren nooit grondig onderzocht. Als informatiebron diende altijd het boekje: Vereeniging St. Lucas, historisch overzicht 1880-1940, in 1940 geschreven door toenmalig voorzitter Bart Peizel. Maar dit is erg summier en blijkt op sommige punten onjuist.
Er is geen archief van St. Lucas bewaard uit deze tijd en dat maakt de enkele nog wel bewaard gebleven catalogi en jaarverslagen, samen met krantenberichten, tot de enige betrouwbare primaire bronnen voor onderzoek. Dit boek corrigeert de vele fouten, speculaties en omissies in boeken en artikelen waarin St. Lucas voorkomt, en levert zo een bijdrage aan het vermijden van dergelijke onjuistheden in toekomstige publicaties.

In literature only two periods of the artist’s society St. Lucas in Amsterdam are mentioned: the founding years 1880-1884 and 1908-1912, when the painters Piet Mondrian, Kees van Dongen and Leo Gestel exhibited their remarkable work.
Because of scarcity of documents the in-between years have never been thoroughly studied. The main but scanty source has always been “Vereeniging St. Lucas, historisch overzicht 1880-1940”, written by Bart Peizel, the society’s former president.
No contemporary archive on St. Lucas has been preserved. Therefore the only reliable primary sources are some preserved catalogues, annual reports and newspaper clippings. This book corrects the many mistakes, speculations and omissions in books and essays mentioning St. Lucas. Thus it contributes to the prevention of such defects in future publications.

Leave a Reply

  • Type: PDF
  • Suitable for: All digital media
  • Author: Paul Gorter
  • Language Dutch
  • Type: Source material
  • Tags: Paul Gorter, St. Lucas, Kunstenaarsvereniging, Artists Society, Amsterdam, 1885, 1908