Plunderland. Boekenroof voor Alfred Rosenberg 1940-1945

  • Book plunder in the Netherlands 1940-1945

In Nederland zijn miljoenen boeken geroofd, gestolen, geveild, versleept, verkwanseld, vernietigd en afgevoerd naar Duitsland. Dit boek brengt voor het eerst in kaart hoe, wanneer en door wie het literaire landschap in Nederland met de grond gelijk werd gemaakt. Allerlei afdelingen van de civiele nazi-regering aasden op de boeken en vingen elkaars vliegen af. Centraal staat de Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, die zich aanvankelijk beperkte tot het roven van boeken en archieven, maar vanaf maart 1942 ook de zeggenschap kreeg over de zogeheten ‘Möbel-Aktion’: het plunderen van álle huisraad van weggevoerde Joden en andere ‘subversieve’ groepen.

In the Netherlands, millions of books have been robbed, stolen, auctioned, dragged, squandered, destroyed and transported to Germany. This book maps out for the first time how, when and by whom the literary landscape in the Netherlands was razed to the ground. All kinds of branches of the civilian Nazi government preyed on the books. The focus is on the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, which initially limited itself to the theft of books and archives, but from March 1942 also gained control over the so-called ‘Möbel-Aktion’: the plunder of all household goods of deported Jews and other ‘subversive’ groups.

This book is the Dutch version. An English version will be published on the website of the Claims Conference, together with a chart of names of institutions and persons, which are mentioned in the ERR reports.

Leave a Reply

  • Type: PDF
  • Suitable for: All digital media
  • Author: Marty Bax
  • Language: Dutch
  • Type: Source material, analysis, context
  • Tags: Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ERR, NSDAP, plunder, books, Netherlands, nederland, 1940-1945, World War II, Tweede Wereldoorlog, Jews, Joden, Freemasons, Vrijmetselaren