Netwerken westerse esoterie


Kunst is niet alleen het product van artistieke inspiratie, zij wordt ook bepaald door de sociale omgeving van de kunstenaar. Voor de avantgarde werd de westerse esoterie een belangrijke inspiratiebron, met name spiritualisme, vrijmetselarij, moderne theosofie en antroposofie. Genealogie legt de netwerken van kunstenaars bloot, niet alleen ‘verticaal’ door de generaties heen, maar ook ‘horizontaal’ binnen en tussen families.

Art is not only the product of artistic inspiration, it is also determined by the social context of an artist. The avant-garde was ideologically determined by Western Esotericism, especially spiritualism, modern theosophy and anthroposophy. Genealogical methods uncover networks of artists, which not only run ‘vertically’ in generations, but also in ‘horizontal’ lines between families.

Leave a Reply

  • Book type: PDF
  • Suitable for: All digital media
  • Author: Marty Bax
  • Language: Dutch
  • Tags: Western Esotericism, genealogy, art