Amortisatie (Amortization)


Jacques Northe (pseudoniem van Jacques Sitter) werd in 1934 in Amsterdam geboren. Na zijn studie geschiedenis in de jaren vijftig was hij werkzaam in de theater-, film- en operawereld, onder meer in Berlijn, Zürich en Parijs. In 1974 verscheen het eerste deel van zijn eigenzinnige, meanderende debuutroman Amortisatie dat hij in een oplage van 150 gestencilde exemplaren zelf uitgaf. Fragmenten uit het manuscript Wenk werden in 1978 afgedrukt in Raster en het Vlaamse tijdschrift Heibel. Daarna bleef het lange tijd stil rond de schrijver die zo veelbelovend zijn opgang naar de letteren maakte.

Zijn werk werd in 2010 herontdekt door Lucas Hüsgen die in de Koninklijke Bibliotheek onderzoek deed voor zijn anthologie van het beschouwend werk van Rein Bloem. Bloem toonde zich in Vrij Nederland zeer enthousiast over Amortisatie. Ook de Vlaamse criticus Leo Geerts besprak het boek juichend in De Nieuwe, en voor de Volkskrant interviewde Lidy van Marissing de onbekende schrijver uitvoerig.

Amortisatie gaat over een zekere Waldemar, in wiens nalatenschap een onvoltooid manuscript wordt aangetroffen over een redactiecommissie die een liber amicorum over de Duitse dirigent Wilhelm Furtwängler moet uitgeven. Dat verhaal, met zijn talrijke culturele en politieke vertakkingen, is zo bizar dat een naamloze inleider (die in de verte doet denken aan Charles Kinbote uit Pale Fire van Vladimir Nabokov) zich geroepen voelt om de tekst van annotaties en commentaar te voorzien.

“Amortisatie wil zich op radicale wijze met de moderne geschiedenis verstaan. Het is een caleidoscopische roman die door zijn meeslepende verteltrant, essayistische terzijdes, satirische elementen en ingenieuze compositie meer lezers verdient” (Perdu)

“Een scherp oog voor cultuur en politiek, en voor talige grensoverschrijdingen” (Lucas Hüsgen)

“Een danig oorspronkelijk, humoristisch en veelzijdig werk” (Rein Bloem)

[English]

Jacques Northe (ps. of Jacques Sitter) was born in Amsterdam in 1934. After studying history in the 1950’s he worked in theater, film and opera in cities as Berlin, Zürich and Paris. In 1974 Northe self-published the first part of his opinionated and meandering debut novel Amortisatie (Amortization) in a stenciled edition of 150. Fragments of the manuscript Wenk (Hint) were published in Raster and in the Flemish magazine Heibel. Subsequently little was heard of the writer who so promisingly entered the sphere of literature.
His work was rediscovered in 2010 by writer and photographer Lucas Hügsen. Through his efforts the first complete publication of Amortization has been realized.
Amortization is about a certain Waldemar, in whose estate an unfinished manuscript is found on a committee issuing a liber amicorum on the German conductor Wilhelm Furtwängler. That story, with its numerous cultural and political ramifications, is so bizarre that an unnamed introducer, vaguely reminiscent of Charles Kinbote in Vladimir Nabokov’s Pale Fire, feels the need to annotate the text and provide comments.

Leave a Reply

  • Book type: PDF
  • Suitable for: All digital media
  • Author: Jacques Northe
  • Language: Dutch
  • Name tags: Jacques Northe, Jacques Sitter, Lucas Hüsgen, Wilhelm Furtwängler